Litke

Bemutatkozás

Litke község a szlovák határ mellett található, dombokkal, rétekkel, erdővel körülvett területen. A településhez közeli városok Salgótarján (21 km), Szécsény (21 km) Losonc / Szlovákia (13 km). Napjainkban egyre nagyobb közkedveltségnek örvend a természetjárás. A csendes, tiszta levegőjű turistautak felkeresése.

Turisztikai szempontból előnyt jelenthet a földrajzi elhelyezkedés, hiszen vasúton és közúton is Ipolytarnóc és Szécsény vonalán található a település. Nógrád megye északi területe nagy népszerűségnek örvend a turisták, a természetjárók körében, ennek oka az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület, ill. a „Palóc Grand Canyon”, azaz a Páris patak völgye. Mindkét látványosság a településünk 8 km-es vonzáskörzetében található.

 

Természeti értékek

Csádalj: a község északi szélét határoló Ipoly folyó árterülete. A mocsárvilág növényzetét alkotó füzesek, magassások, törpekákás iszapnövények között gazdag madárvilág rejtőzik. A vadkacsák, hattyúk mellett ritka madárfajok is megtalálhatók itt pl. a nagy kócsag (Nógrád megyében egyedül itt fordul elő) és az Íbisz alcsaládhoz tartozó batla.

Krétabánya - Krétásgödör: mint az elnevezés is mutatja ezen a területen egy krétaszerű anyag található, ez tulajdonképpen egy fehér színű, kovaföld. Első írásos anyag 1819-ból származik a területről. Őslénytani ásatásokat is végeztek a bánya környékén, csontmaradványok, csiga és fakövületek is kerültek innen elő, melyek több tíz millió évesek.

Rárósi szabadidő park: Litke közigazgatási területéhez tartozó szabadidő park a falutól 4 km-re, az Ipoly és a Dobroda patak összefolyásánál terül el egészséges, jó levegőjű, szép természeti környezetben. A közművesített területen villany, vezetékes ivóvíz, tisztálkodásra is alkalmas vizesblokk, 6 személy részére szállást biztosító faház, kiépített tűzrakó hely, asztalok, padok találhatók. Ideális hely a pihenni, kikapcsolódni vágyó kirándulóknak. Táborozáshoz, sátorozáshoz is adottak a lehetőségek. Ugyancsak alkalmas a terület sport- és szabadidős rendezvények megtartására is.

Milleniumi facsoport – Litkei Szent István Park: 1896-ban, a honfoglalás ezredik évfordulója alkalmából ültették a hét kocsányostölgyfát, melyek a honfoglaló hét vezérre emlékeztetnek. A kis fácskákat a Gödöllői Állami Csemetekertből szállították Litkére, ahol ünnepélyes keretek között történt a beültetésük. Az ünnepi műsor előkészületeiről, a felvonulások, események helyszíneiről, időpontjairól szóló, grafit ceruzával írt kézirata, ma is megtalálható a litkei Plébánia irattárában.

A ligetszerű facsoport közepén, az örökké árnyas park legcsendesebb részén áll az államalapító Szent István kőszobra. Az eredeti, több mint száz éves fák és a köztük megbúvó szobor ma természetvédelmi terület. A parkban egy tábla 1978 óta büszkén hirdeti Vörösmarty Mihály szavait, mely ma is megszívlelendő tanácsként szolgálhat a falu vezetőinek, lakosainak és az idelátogatóknak. „Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék” (Emléksorok).

2016-ban a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Nógrádikum díjat adományozott a Milleniumi facsoport – Litkei Szent István Park részére.

 

Kultúra

Több éves hagyomány már községünkben a Mindenki Karácsonya. Az óvodások és az iskolások műsort adnak a falu központjában felállított karácsonyfa alatt. A műsor után a Nyugdíjas klub tagjai meleg teával és kenyérlángossal, vagy süteménnyel kínálják meg a jelenlévőket.

Római Katolikus Plébániaház: a Parókia vagy Plébániaház a település „Ófalujában” található műemlék-együttes (Templom, Menhely, Plébánia) legrégebbi épülete. Nemes egyszerűségű, fordított L alakú, földszintes barokk épület. Itt laktak a községben tevékenykedő papok, plébánosok, káplánok. Az épület egyik helyisége „hivatali irodaként” is funkcionált. Koháry-féle Menház vagy Ispotály: az 1725-ben épült menházat, a mai idősek otthonának elődjeként is felfoghatnánk. Eredetileg itt éltek, azok az urasági cselédek, akik idős koruk vagy betegségük miatt már nem tudtak dolgozni. A 19. századi kolera járvány ideje alatt Litkén is sokan megbetegedtek. Ekkor a Menház kórházként működött. Innen származik az Ispotály elnevezés. 1901-től az épület egy részét bérbe adták az akkor alakult Hangya Szövetkezetnek. Jelenleg egy élelmiszerbolt működik az épületben. Szent Kereszt Római Katolikus Templom: A barokk stílusban épült templomunk szintén a Koháry családnak köszönhető. 1766-ban készült el a ma is meglévő, a falu katolikus híveinek igen kedves temploma. Sajnos az eltelt 253 év alatt a folyamatos javítások ellenére is – a külső homlokzatát tekintve – romos állapotot mutat, javításra szorul. A hívek nagylelkű adakozása, püspökségi támogatás és némi pályázati pénz segítségével a torony, a főbejárati homlokzat és a tető felújítása megtörtént. Most van folyamatban a nyílászárók cseréje, emellett keressük a lehetőségeket a három homlokzati oldal külső vakolatának helyrehozatalához szükséges anyagi fedezet előteremtésére. Tesszük ezt azért is, hogy a ritkaságokat rejtő templombelső méltó külsővel várja a látogatókat, s az évek hosszú során át fennmaradjon az utókornak. Szent János oltár: az egyhajós, barokk stílusjegyekben bővelkedő templombelső három részből (fő-, mellék- és szószékoltár) álló szentélye oldalívvel különül el a hajótól. A már említett templombelső egyik különlegessége a Szent János szószékoltár. Egyedisége abból adódik, hogy az ilyen megoldás igen ritka a katolikus templomokban a litkein kívül alig néhány római katolikus templomban található. A másik említésre méltó szentélybéli büszkeségünk, a sekrestye bejárata feletti Szűz Máriát ábrázoló kép, mely a nagyszombati könnyező Szűzanya-kép másolata. Koháry-féle Magtár: a barokk stílusú épület az Ófalutól távolabb helyezkedik el. A Koháry család gazdasági épülete volt. Később állami tulajdonba, majd egyházi tulajdonba került. Jelenleg Litke Község Önkormányzatának tulajdonában van.

 

Kapcsolat

Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal Litke Kirendeltsége
Vámos Zoltán polgármester
3186 Litke Kossuth út 31.

Tel.: +36 32 453 200
E-mail: litkeonkormanyzat@gmail.com
Honlap: www.litke.hu

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 9:00-15:30, Kedd: 9:00-12:00, Csütörtök: 13:00-15:30