Ipolyság

Bemutatkozás

Az Ipoly és a Korpona folyók összefolyásánál, ahol a határfolyó elhagyja az országhatár vonalát, az Ipoly mindkét oldalán terül el a város.Az első írásos említés Ipolyságról a 13. századból való egy IV. Béla által kiadott oklevélben, ahol a települést SAAG néven említik. 1806-ban leégett a kemencei megyeháza, és Hont vármegye székhelyét Ipolyságra helyezték. Ipolyságnak ez a döntés rangot adott, elősegítette a település gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését.Ipolyságot mozgalmas történelme és gazdag kulturális múltja arra kötelezi, hogy továbbra is törekedjék a honti régió gazdasági-kulturális központja státuszának megőrzésére, megújítására. Városunkban érdemes megtekinteni magát a Fő teret, itt található a volt Vármegyeháza, a Simonyi Lajos Galéria, a volt Lengyel szálló, a volt Ipolysági takarékpénztár épülete és egyik büszkeségünk, Szűz Mária szobra. Azonkívül a Bartók téren található a felújított zsinagóga, mely most kultúrális központként működik és itt található a Honti Múzeum is. Jelentősebb látnivalók közé sorolható még a Római katolikus templom, az ipolysági Kálvária, az épp felújítás alatt álló városi park, az Evangélikus templom valamint a Város a városban című makett kiállítás.


Természeti értékek

A várost övező területek egy kisebb biogeográfiai régiót alkotnak, ahol a magasabban fekvő részeket lombhullató keményfa erdők (tölgy, cser, bükk, gyertyán, akác) foglalják el. Ezeket az erdőket a folyó felé haladva minden átmenet nélkül száraz sztyeppei jellegű növényzet váltja fel, majd következnek a nedves élőterületek, legelők, kaszálók és lágyszárúakban gazdag ártéri erdők (fűz, éger, nyár). A térség jellegzetes növény- és állatvilága különleges értéket képez, nagy hatással van a helyi biológiai sokféleségre, valamint az éghajlatot is befolyásolja. Ebből következik, hogy a térség növény- és állatvilága igen gazdag. Mindezt alátámasztja az a tény, hogy a várostól délre, a város határát érintve terül el a Duna–Ipoly Nemzeti Park, keletre a város külterületének egy részét is magába foglaló Ipoly-völgye Ramsári Terület, az Ipoly-völgye Natura 2000-es terület, valamint az ezen területekhez tartozó, védettségre javasolt Nagy-homokdűne, Martonka, Tesmagi-mocsár és a Szurdoki-rétek.


Kultúrális értékek

Ipolyság kulturális életét a városi hivatal kuturális osztálya , a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria, a városi könyvtár, valamint a kulturális és társadalmi szervezetek szervezik. Ez utóbbiak közé tartozik például a Csemadok Ipolysági Alapszervezete, a Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre, az Ipolyság Város Pecsétje – Sigillum oppidi Saag, a Honti Kaszinó és a Szívvel Ipolyságért polgári társulás, a Pongrácz Lajos Társaság, a 27. számú Szent Imre Cserkészcsapat és a szeniorközpont.
Az ipolysági műkedvelő népművészeti, zenei és színházi élet hagyományaihoz kapcsolódva tevékenykedik a Musica Aurea Vegyes Kar, az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Bartók Béla Vegyes Kara, a komolyzenét játszó Amadeus Trió, a Szőllősy Gipsy Band, a Sendergő, Napsugár, Vretienko és a Palánček gyermekfolklórcsoport, valamint a Csillag-szóró színjátszó csoport és Amicorum Vegyes Kar.
A legjelentősebb kulturális események közé tartozik az immár 37 éves hagyománnyal bíró Honti Kulturális Napok, az Ipoly-nap (16 éves hagyománya van), az Ipoly menti találkozások (16 éve szervezzük), a karácsonyi kézmelengető (tizenháromszor került megrendezésre), a 7 éves hagyománnyal rendelkező pünkösdi nemzetközi kórusfesztivál. Rendszeresen Ipolyságon valósul meg a Sajó Sándor-emléknap és Kárpát-medencei szavalóverseny, valamint a Kráľove Šahy országos szavalóverseny. A város lakói évente megemlékeznek az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, az 1956-os forradalomról, valamint megtartják a Szent István-napi ünepséget.

 

Egyéb látnivalók és nevezetsségek

A Fő téren található a Városháza, ebben az épületben van a székhelye az Ipolysági polgármesteri hivatalnak és itt van  a Simonyi Lajos Galéria is, a folyosón található Hont vármegye 18. századi címere, a homlokzaton Janko Král szlovák költő mellszobra.  Azonkívül a téren taláható még Szűz Mária barokk jellegű oszlopa és az 1944-ben elesett szovjet katonák emlékműve. A tér délkeleti sarkán az Ipoly  hídfőjénél Nepomuki Szent János szobra áll. A Szent István téren a Római katolikus templom előtt áll Szent István és Sajó Sándor szobra. A Bartók téren van a Menora Saag Centrum Artis felújított zsinagóga, udvarán modern képzőművészeti kiállítás és több emléktábla található. Ezen téren található a Honti múzeum is, udvarában Holokauszt emlékművel és mezőgazdasági gépkiállítással. Megemlítendő még az 1907-ben épült kálvária, az 1734-ben épült Római katolikus templom, az 1906-ban épült Evangélikus templom valamint a temetőben található ún. " Megbékélés kapuja", mely a világháborúk áldozatainak állít emléket.

 

Elérhetőség

Polgármesteri Hivatal Ipolyság (Mesto Šahy)
Ing. Štefan Gregor
Hlavné nám. 1,Šahy

GPS: 48.069638, 18.947136

email: sahy@sahy.sk
web: www.sahy.sk

Hétfő-Péntek 7:30-15:30