Šahy

Predstavenie mesta

Pri sútoku Ipľa a Krupinice, kde hraničná rieka opúšťa hranicu krajiny, sa nachádza mesto na oboch stranách rieky Ipeľ. Prvá písomná zmienka o Šahách pochádza z 13. storočia v osvedčení vydanom Bélom IV, kde je mesto pomenované SAAG. V roku 1806 župný dom v Kemence vyhorel a sídlo župy Hont bolo premiestnené do Šiah.

Za zmienku stojí návšteva hlavného námestia v našom meste, kde nájdete bývalú župnú radnicu, galériu Lajosa Simonyiho, bývalý hotel Lengyel, budovu bývalej sporiteľni v Šahách a jeden z pokladov mesta, sochu Panny Márie. Okrem toho sa na Bartókovom námestí nachádza zrekonštruovaná synagóga, ktorá dnes funguje ako kultúrne centrum, a Hontianske múzeum. K ďalším pozoruhodným atrakciám patrí rímskokatolícky kostol, šahanská kalvária, mestský park, ktorý práve prechádza rekonštrukciou, evanjelický kostol a modelové Mesto v meste (maketová výstava).


Prírodné hodnoty

Oblasti okolo mesta tvoria menší biogeografický región, pričom vyššie časti zaberajú listnaté lesy (dub letný, dub cerový, buk, hrab, agát). Pohybujúc smerom k rieke sú tieto lesy bez akejkoľvek tranzitnej zóny nahradené suchou stepnou vegetáciou, po ktorej nasledujú mokré biotopy, pasienky, lúky a bohaté lužné lesy s bylinnou vegetáciou (vŕba, jelša, topoľ). Jedinečná flóra a fauna oblasti sú mimoriadne cenné, majú zásadný vplyv na miestnu biodiverzitu a tiež ovplyvňujú klímu. Z toho vyplýva, že flóra a fauna územia je veľmi bohatá. Toto všetko podporuje skutočnosť, že Národný park Dunaj-Ipeľ sa nachádza južne od mesta, pozdĺž hranice mesta. Na východ nájdeme Ramsarskú lokalitu Poiplie, ktorá zahŕňa aj časť extravilánu mesta, a navrhované chránené územia s názvom Veľká piesková duna, Martonka, Tešmacká mokraď a Surdocké lúky.


Kultúrne podujatia

Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia patria Dni kultúry v Honte, ktoré majú 37-ročnú tradíciu, Deň Ipľa (so 16-ročnou tradíciou), Poipeľské stretnutia (organizované 16 rokov), vianočné ohrievadlo (zorganizované 13-krát) letničný medzinárodný festival zborov so 7 ročnou tradíciou. Pravidelne sa v Šahách koná Pamätný deň Sajó Sándor a recitačná súťaž Karpatskej kotliny ako aj národná recitačná súťaž Kráľove Šahy. Obyvatelia mesta si pripomínajú revolúciu 1848/49, revolúciu z roku 1956 a oslavujú Deň sv. Štefana.

 

Prístavisko

Prístavný bod mesta sa nachádza popri moste na rieke Ipeľ, a poskytuje službu vodnej turistiky (kajaky, kanoe) pre 20 ľudí. Služba je dostupná na mestskom úrade. Pontón poskytuje pohodlnú štartovaciu podložku pre neskúsených veslárov, ale na dlhšiu túru sa odporúča spustiť iba so sprievodcom v určenom čase.

 

Kontakty

Mestský úrad Šahy
Ing. Štefan Gregor
Hlavné nám. 1,Šahy

GPS: 48.069638, 18.947136

email: sahy@sahy.sk
web: www.sahy.sk

Pondelok-piatok 7:30-15:30