Programové možnosti v obci Ipeľské Predmostie

Prírodné hodnoty a folklórne tradície Ipeľského Predmostia

Obec a jej okolie sú vďaka špeciálnej faune a flóre obľúbenou destináciou milovníkov prírody, turistov, cyklistov a vodákov, ale má tiež bohaté tradície, ktoré sa dedinčania snažia zachovať a ukázať svoje zručnosti, vedomosti a prípravky aj návštevníkom regiónu.

Ochutnávka vína, včelárstvo

Zatočte sa okolo jedla! Zoznámte sa s dvomi malými pestovateľmi, naobedujte sa v neďalekej reštaurácii Várkapitány v Drégelypalánku, ktorá je v súčasnosti prístupná cez drevený most na Ipľi, v popoludňajších hodinách si pripravte perník a zistite, odkiaľ pochádza med! Ukončite deň dobrou ochutnávkou vína! V Ipeľskom Predmostí sa vyrábajú kvalitné vína, ktoré sú každoročne vysoko hodnotené pri ochutnávkach a na vínnych súťažiach. Návštevníci sa môžu zoznámiť s typickými miestnymi odrodami hrozna, vinohradníctvom, vinárstvom a nástrojmi a technikami potrebnými na spracovanie hrozna. Môžu sa tiež zúčastniť na vinobraní, a tým si získať osobné skúsenosti s prácou vo viniči.

Vedeli ste, že medovina je víno kvasené z medu, ktoré sa dá vyrábať v malom množstve aj za kuchynských podmienok? Vyrába sa aj so špeciálnou chuťou - je možné ju ochutiť bylinkami a koreninami. V Ipeľskom Predmostí môžete tiež spoznať vzrušujúci svet včelárstva. Spoznanie vnútorného sveta úľa, výroba medu (spriadanie, spracovanie, ošetrenie), zaujímavé veci o včelách, ochutnávka a nákup včelárskych výrobkov a pozeranie sa na triky výroby medoviny môžu prispieť k spestreniu strávenia času v dedine.